Αρχαιρεσία στην ΟΧΕ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος στην τελευταία του συνεδρίαση αποφάσισε:

-Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12.00 σε αίθουσα του Εθνικού Γυμναστηρίου Μίκρας (τέρμα Ν. Κρήνης- Θεσσαλονίκη) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
2.-Διοικητικός απολογισμός από 1-1-2016 έως 31-8-2016 – Έγκριση αυτού.
3.- Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. από 1-1-2016 έως 31-8-2016 – Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής- Έγκριση αυτών
4.- Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
5.- Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
6.- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 15 τακτικών και 5 αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. της ΟΧΕ και 3 τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών εξελεγκτικής επιτροπής για τετραετή θητεία.
7.- Εκλογή ενός αντιπροσώπου και ενός αναπληρωτή αυτού για την εκπροσώπηση της ΟΧΕ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει σύμφωνα με το Καταστατικό, η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη 12η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στον ίδιο τόπο και χώρο με τα ίδια θέματα.
Σύμφωνα με το Καταστατικό, η υποβολή από τα σωματεία – μέλη των προτάσεων υποψηφιοτήτων για την εκλογή μελών Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, καθώς και για την εκλογή αντιπροσώπου της ΟΧΕ στην ΕΟΕ και του αναπληρωτή αυτού, πρέπει να γίνει εγγράφως στην Ομοσπονδία 10 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι 31/8/2016.

Πηγή: gazzetta.gr