Αυτά είναι τα σωματεία της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας που έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της Ένωσης

Σύμφωνα με το νέο Αθλητικό Νομοσχέδιο μονάχα τα σωματεία τα οποία έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Αθλητικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έχουν δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες εκλογές της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας.
Με τα ισχύοντα δεδομένα λοιπόν, στην κάλπη στις 27 Ιουνίου για την ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας, θα οδηγηθούν μόλις 6 σωματεία, καθώς τα υπόλοιπα δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία της εγγραφής τους στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ (Επικύρωση καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη
  Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ
  στις 27 Ιουνίου 2021)
 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην
  επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ –
  ΛΕΥΚΑΔΑΣ στις 27 Ιουνίου 2021, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το
  τηρούμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142
  του Ν.4714/2020.