ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας: Νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων μεταβολών

Γνωρίζουμε στα σωματεία μας τις νέες ημερομηνίες που προβλέπονται στο «Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές», (Κανονισμός Μετεγγραφών),  για την πραγματοποίηση των αποδεσμεύσεων, μετεγγραφών, υποσχετικών, επανεγγραφών και αρχικών εγγραφών ποδοσφαιριστών τους:

* Οι ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και από  1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΟΜΑΔΙΚΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018, και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές).

* Οι ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από:1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και  31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και  31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από:                  1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται  από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 έως  30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.