Κλικ από τον αγώνα κυπέλλου Εθνικός Φιλιππιάδας – Τηλυκράτης Λευκάδας