Παράταση προθεσμίας εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο Γ.Γ.Α.

Με απόφαση της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3419/13-6-2024) παρατείνεται μέχρι 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 η πρώτη υποβολή για την εγγραφή των σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α. Εάν προκύψουν ελλείψεις, τα σωματεία έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης έως 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 και έως 6 επανυποβολές συνολικά.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.