Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Τηλυκράτη Λευκάδας

Ανακοίνωση
Την τρίτη 09-07-2024 το νεοεκλεγέν Δ.Σ του Τηλυκράτη συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα την παρακάτω σύνθεση.
Πρόεδρος : Γεώργιος Βαγενάς
Α Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Κατωπόδης
Β Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Μελάς
Γ Αντιπρόεδρος : Δημήτρης Κατωπόδης
Γενικός Γραμματέας : Σπυρίδωνας Φραγκούλης
Ταμίας : Νικόλαος Κατωπόδης
Υπεύθυνος Ακαδημιών : Δημήτρης Κατωπόδης
Υπεύθυνος e-shop : Ζωής Ζαβιτσάνος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας : Βασίλειος Κατωπόδης
Υπεύθυνος Χορηγιών και Διαφημιστικού : Ιωάννης Σολδάτος
Υπεύθυνος Social media: Ιωάννης Λιβιτσάνος
Αναπληρωτής Ταμίας : Κωνσταντίνος Καρτάνος
Αναπληρωτής Ταμίας : Ευστάθιος Σκληρός
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Ακαδημιών : Ιωάννης Λιβιτσάνος
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Ακαδημιών : Κωνσταντίνος Καρτάνος.