Συνάντηση του Προέδρου της ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας Θωμά Κάρτσακλα με τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών Ιωαννίνων

Σήμερα 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία της ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Κ. Κάρτσακλα Θωμά με τον Αντιπρόεδρο Συνδέσμου Προπονητών Παναγιωτίδη Κυριάκο.

Το παρών έδωσαν και μέλη του Συνδέσμου: Γκαρτζονίκας Βαγγέλης Ντούρος Χρήστος και Καραμούτσος Παναγιώτης.

Το κλίμα ήταν πολύ καλό, τέθηκαν στην συζήτηση τα θέματα αναλυτικά μέσα σε κλίμα συνεργασίας και κατανόησης και πιστεύουμε ότι όλες οι ενέργειες θα γίνονται με σκοπό την βελτίωση του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου

email : sppioanninon@gmail.com

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ιωάννινα 8-7-2020   Αρ. Πρωτ. 5

ΠΡΟΣ : ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2020-2021

ΑΡΘΡΟΝ 31ον: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2020-2021

α) Τα ερασιτεχνικά Σωματεία Α΄ Κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν Προπονητή κάτοχο Διπλώματος UEFA B με την προϋπόθεση ότι Η ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ να έχει επαρκή αριθμό προπονητών . Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ. Αν δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ο αριθμός προπονητών θα μπορεί να προσλάβει από την παρακάτω κατηγορία.(UEFA C.)

Εξαίρεση ομάδα που πέτυχε την άνοδό της σε παραπάνω Κατηγορία κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο (2019-2020) και ο προπονητής της έχει δίπλωμα κατώτερης κατηγορίας δύναται να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα 2020-2021 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Β

Β) Τα ερασιτεχνικά Σωματεία της Β κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν Προπονητή κάτοχο Διπλώματος UEFA C ο οποίος έχει ταυτότητα τριετίας σε ισχύ.

Γ). Στα πρωταθλήματα των υποδομών (ΠΑΙΔΙΚΟ-ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ)της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ υποχρεούνται να προσλαμβάνουν Προπονητή κάτοχο Διπλώματος τουλάχιστον  UEFA C ο οποίος να έχει ταυτότητα τριετίας σε ισχύ.

   Σε περίπτωση μη πρόσληψης προπονητή ανάλογων προσόντων, τίθεται σε ισχύ το άρθρο 11 του Κ.Π.Π., ήτοι τους επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) Ευρώ ανά αγώνα. Σε περίπτωση μη καταβολής του εν λόγω προστίμου, δεν θα ορίζονται διαιτητές για τη διεξαγωγή των επόμενων αγώνων του σωματείου.

Δ) Το Δελτίο Πιστοποίησης αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε προπονητή – ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία απασχολείται – αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του. Η Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ. εκδίδει κάθε νέα αγωνιστική περίοδο τα δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών και βοηθών προπονητών στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή).

         

        Ε) Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή οι οποίοι δεν κατέχουν το Δελτίο Πιστοποίησης απαγορεύεται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική Περιοχή), να παραμείνουν και να δίδουν οδηγίες στους ποδοσφαιριστές.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.

 

ΣΤ.) Για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης των προπονητών των σωματείων της Α΄ και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι απαραίτητη:

 

  1. η προσκόμιση της ταυτότητας τριετίας
  2. ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και του σωματείου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού υποβάλλεται, υποχρεωτικά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΤΑΧΙS,

3 . Βεβαίωση ότι είναι μέλος του  Συνδέσμου Προπονητών

  1. Για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης των προπονητών των σωματείων της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ο προπονητής θα πρέπει να προσκομίζει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την έκδοση ταυτότητας τριετίας (παρακολούθηση Σχολής επανεξέτασης, νέας Σχολής προπονητών, σχολής ανανέωσης, παράβολα κλπ).
  2. Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό εκδίδεται με δαπάνη του σωματείου και αναγράφει το σωματείο στο οποίο ανήκει ο προπονητής

Προπονητής κάτοχος πιστοποίησης ή διπλώματος UEFA απαγορεύεται να βρίσκεται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (παράγοντας, αθλητής, φροντιστής κλπ) εκτός από αυτή του προπονητή.

Σε περίπτωση παράβασης ο προπονητής υφίσταται αναλογικά τις κυρώσεις του αρ. 12 του Κ.Π.Π., περί Πειθαρχικού Ελέγχου των ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ