Τα αποτελέσματα και η τελική βαθμολογία του Προπαιδικού Πρωταθλήματος

Τα αποτελέσματα και η τελική βαθμολογία του Προπαιδικού Πρωταθλήματος

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ