Τα τέσσερα “εμπόδια” του αθλητικού νόμου για τη συμμετοχή στη νέα Super League 2

Ένα απο τά θέματα που συζητούνται ήδη στην ποδοσφαιρική πιάτσα είναι πόσες ομάδες από αυτές που δικαιούνται να αγωνιστούν στην επόμενη Σούπερ Λιγκ 2 θα μπορέσουν να “πιάσουν” τα αυστηροποιημένα οινομομικά κριτήρια που βάσει του νόμου Αυγενάκη απαιτούνται για τη συμμετοχή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του “SP” θεωρείται δύσκολο για αρκετές ομάδες που αγωνίζονται κυρίως στη Φουτμπολ Λιγκ ή / και στη Γ’ Εθνική, χωρίς να αποκλείονται και ομάδες που αγωνίζονται στη Σούπερ Λιγκ 2 να ανταπεξέλθουν στο νέο τοπίο, ήτοι:

α) να αυξήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο σε  350.000 ευρώ,

β) η αύξηση του μ.κ. να προκύπτει από δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ιδιοκτητών τους (πόθεν έσχες),

γ) η σύσταση νέας ΠΑΕ όπου απαιτείται και όλες οι ενέργειες που προβλέπονται στο νόμο θα εποπτεύονται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και

δ) προβλέπεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 150.000 ευρώ.Όλα αυτά μέχρι τις 23 Ιουλίου, οπότε αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τον αριθμό των ομάδων που θα παίξουν στη νέα κατηγορία και στο πως θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα.Στο νέο αθλητικό νόμο μεταξύ άλλων προβλέπεται:Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ. Π.Α.Ε. οι οποίες έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό, που απαιτείται για την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με την παρ. 2, υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την κατηγορία αυτή.– Η ολοσχερής καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί έως την 23η.7.2021 κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του ν. 2725/1999 και των άρθρων 23 και επ. του ν. 4548/2018 (Α’ 104). Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999.Η σύσταση Π.Α.Ε. λόγω προβιβασμού από την ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Π.Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, εποπτεύονται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Πηγή: soccerplus.gr