Τι προβλέπει ο ΚΑΠ για μία ομάδα αν δεν παίξει ή αποσυρθεί εντός σεζόν

Στον υφιστάμενο ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ομάδων, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις και διευκρινίσεις για τον Ερασιτεχνικό χώρο δηλαδή την Γ’ Εθνική κι όλες τις Τοπικές Κατηγορίες.

Στον υφιστάμενο Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ομάδων, ο οποίος ισχύει από την περυσινή περίοδο (κι ενώ εξακολουθεί να αναμένεται η επικαιροποιημένη έκδοση του από την ΕΠΟ για την προσεχή περίοδο), υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις και διευκρινίσεις για τον Ερασιτεχνικό χώρο δηλαδή την Γ’ Εθνική κι όλες τις Τοπικές Κατηγορίες.

Μεταξύ αυτών, Από που ξαναρχίζει μια ομάδα Τοπικού αν δεν παίξει μια σεζόν ή αποσυρθεί εντός σεζόν”.

* Στην πρώτη περίπτωση, παραμένει καταρχήν όπως και πριν, το δικαίωμα μιας ομάδας να παίξει σε χαμηλότερη κατηγορία (την ίδια σεζόν) και συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 7 “Προκήρυξη – Δήλωση συμμετοχής”, παράγρ. 3, εδάφιο α): Για να συμμετάσχει μια ομάδα σε πρωτάθλημα, πρέπει να δηλώσει με έγγραφό της, (δήλωση συμμετοχής), αποκλειστικά μέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσμία, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. Διαφορετικά, αποκλείεται του πρωταθλήματος με απόφαση της Ε.Ε. της διοργανώτριας.

β) Η ομάδα που αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου στην κατηγορία αυτή. Η υποβιβασθείσα ομάδα θα πρέπει να καταθέσει δήλωση για τη συμμετοχή της στην κατώτερη κατηγορία μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης για τον υποβιβασμό. Εάν ο χρόνος κατάθεσης της δήλωσης συμμετοχής στην κατηγορία αυτή είναι πρωθύστεροςτότε η ομάδα μετέχει στο πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης από αυτήν κατηγορίας καθ’ υπέρβαση του αριθμού των ομάδων που προβλέπει η οικεία προκήρυξη. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται της συμμετοχής σε οποιαδήποτε κατηγορία.

– Και στο Παράρτημα Κ.Α.Π. 01 – “Άρθρο 7. Μη δήλωση συμμετοχής σωματείου στο πρωτάθλημα που δικαιούται”,

παράγρ. 1: Σωματείο που για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταθέτει δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα της κατηγορίας που δικαιούται να αγωνιστεί, υποβιβάζεται και έχει την δυνατότητα πλέον να αγωνιστεί στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (ήτοι σ΄αυτήν που ήδη αγωνιζόταν).

παράγρ. 2. Σωματείο που για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταθέτει δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα της κατηγορίας που δικαιούται να αγωνιστεί (π.χ. Γ΄Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία), ούτε κατέρχεται να αγωνιστεί καθόλου την αυτή αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας, που λόγω της μη δηλώσεώς του, θα δικαιούταν να συμμετάσχει (Α’ Τοπικό), την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εφόσον θελήσει αγωνιστεί, δύναται να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας (Β’ τοπικό).

Αν λοιπόν δεν παίξει καθόλου μια σεζόν, και θελήσει να επανέλθει την επόμενη, τότε παίζει δυο κατηγορίες πιο κάτω από εκείνη που κανονικά θα έπαιζε όταν αποσύρθηκε.

– Σε ότι αφορά τώρα, την περίπτωση να έχει δηλώσει αλλά να μην ξεκινήσει ή να αποσυρθεί κατά τη διάρκεια:

Άρθρο 17, παράγρ. 3: Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από τρεις (3) αγώνες της ίδιας διοργάνωσης, αποβάλλεται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της διοργανώτριας και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία με (συνολική) ποινή αφαίρεσης μείον έξι (-6) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η ποινή αυτή εκτίεται μόνο όταν πρόκειται για υποβιβασμό από επαγγελματική σε επαγγελματική ή από ερασιτεχνική σε ερασιτεχνική κατηγορία.

Πηγή: iliaoikonomia