Το ποινολόγιο στην ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 7η Αγων., Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 4η Αγωνιστική από 02-03/11/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1152007

ΝΙΚΟΥ Ν. ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α   I

1

10 €

24/7-11-2019

2

1178111

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I   ΚΑΙ Αρθρο 10 παρ.1 -ζ

12

120 €

24/7-11-2019

3

1399503

DEDI T. AE ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 -γ

3

30 €

24/7-11-2019

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1278288

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ Αρθρο 10 παρ.1 α   ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

24/7-11-2019

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ., Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών 2019, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 παρ.α κανονισμός προπονητών 2019) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή ).
  1. ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο Σωματείο Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,6η Αγων. «ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ – ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» το Σάββατο 26/10/2019 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)
  • καλεί σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 12/11/2019 το Σωματείο ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ και τον εκπρόσωπο του Σωματείου ΜΠΡΟΥΒΑ ΚΩΝ/ΝΟ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,7η Αγων. «ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ – ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ» το Σάββατο 02/11/2019 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)

ΘΕΜΑ 3ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.

1.

Η Επιτροπή κατακυρώνει τον αγώνα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ-16 Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 1η Αγωνιστική, περιόδου 2019-20 «Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ – Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (03/11/2019) ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε με υπαιτιότητα της Γηπεδούχου ομάδας «ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ», με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά, υπέρ του Σωματείου ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.( άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π..)

2.

Η Επιτροπή κατακυρώνει τον αγώνα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ-16 Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 1η Αγωνιστική, περιόδου 2019-20 «ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ -ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ» (03/11/2019) ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε με υπαιτιότητα της Γηπεδούχου ομάδας «ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ», με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά, υπέρ του Σωματείου ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ.( άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π..)

Επιβάλλεται επίσης χρηματική ποινή τριακοσίων ευρώ(300€) στο Σωματείο ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ επειδή δήλωσε συμμετοχή και δεν συμμετείχε στο Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-16 Ε.Π.Σ.Π.-Λ., σύμφωνα την Προκήρυξη Πρωταθλήματος Υποδομών Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 2019-20, ΑΡΘΡΟ 10ο. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.