Το ποινολόγιο στην ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ.15η Αγων., Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Α’ ΟΜ. 9η Αγων. & Β’ ΟΜ. 11η Αγωνιστική, Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-14, Α’ Όμ. 4η Αγων. & Κ-16 4η Αγων. από 21-22,27,29/12/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15η

1433852

ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ Δ. ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

01/3-1-2020

2

15η

1170896

ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ Γ. ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

01/3-1-2020

3

15η

1183174

ΚΟΛΙΟΣ Γ. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

01/3-1-2020

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

11η,Β,Β

1276663

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

01/3-1-2020

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ., Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών 2019, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 παρ.α κανονισμός προπονητών 2019) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή ).
  1. ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
  • Επιβάλει χρηματική εβδομήντα ευρώ (70€) στο Σωματείο Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Β’ Ομίλου, Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,8η Αγων. «ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ – ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ» την Κυριακή 15/12/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)
  • Επίπληξη στο Σωματείο ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,15η Αγων. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ – ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ» το Σάββατο 21/12/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.2,5,6)
  • Η Επιτροπή καλεί το Σωματείο «Α.Π.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» να καταθέσει τις απόψεις του σε υπόμνημα, το οποίο θα αποστείλει στην Ένωση γραπτώς έως και την Τρίτη 07/1/2020, σχετικά με την ένσταση αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 15η Αγωνιστική «ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» το Σάββατο 21/12/2019.