Το ποινολόγιο στην ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ.18η Αγων., Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Α’ ΟΜ. 11η Αγων. & Β’ ΟΜ. 14η Αγωνιστική, Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-14, Α’ Ομ. 4η Αγων, Β’ Όμ. 5η Αγων. & Κ-16 5η Αγων. από 18-19/1/2020 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

18η, Α’ΕΡΑΣ. ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

03/23-1-2020

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

14η,Β.Β

1364401

ΣΚΑΡΠΟΣ Χ-Φ

ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

03/23-1-2020

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στα παρακάτω Σωματεία, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ., Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών 2019, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 παρ.α κανονισμός προπονητών 2019) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή ).
  1. ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
  2. ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο Σωματείο ‘Α.Π.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ’ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,16η Αγων. «ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ» το Σάββατο 04/1/2020. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)

ΘΕΜΑ 3ο : Κατακύρωση Αγώνα.

Η Επιτροπή κατακυρώνει τον αγώνα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ-14, Α’Ομίλου Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 4η Αγωνιστική, περιόδου 2019-20 «ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ -ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016» (18/1/2020) ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε με υπαιτιότητα της Φιλοξενούμενης ομάδας «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016», με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά, υπέρ του Σωματείου ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ.( άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π..)

Επιβάλλεται επίσης χρηματική ποινή εκατό πενήντα ευρώ(150€) στο Σωματείο ‘ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016’.(Προκήρυξη Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-14 & Κ-16, Άρθρο 10 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, παραγρ.γ)