Το ποινολόγιο της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

Ανακοινώθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας το ποινολόγιο για παίκτες και σωματεία της.

Αναλυτικά:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/2022

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 13η Αγωνιστική, Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. Α΄ & Β΄ Ομίλου 11η Αγωνιστική  από 29-30/1/2022 επιβάλει:

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 13η 1411075 ΓΚΟΛΑΚΟΥ Κ. ΘΡΙΑΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α  I  1 10 € 02/2-2-2022

 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 11η 1234614 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I  1 10 € 02/2-2-2022
 2 11η 1164837 ΒΡΥΩΝΗΣ Σ. ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I  4 40 € 02/2-2-2022
3 11η 1305185 ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 -ε  5 50 € 02/2-2-2022
4 11η 1433122 ΧΑΛΚΗΣ Ν. ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I  1 10 € 02/2-2-2022

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ.. Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 του Κανονισμού Προπονητών, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή, * Σε περίπτωση μη καταβολής του εν λόγω προστίμου, δεν θα  ορίζονται διαιτητές για τη διεξαγωγή των επόμενων αγώνων του σωματείου.).
Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. Ε.Π.Σ.Π.-Λ., 13Η ΑΓΩΝ., 29/1/2022
Α/Α ΟΜΑΔΑ
1 Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ

 

  • Επιβάλει χρηματική ποινή εβδομήντα ευρώ (70€)  στο Σωματείο ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ, για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Β’ Ομίλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 11η Αγων. «ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ» την Κυριακή 30/1/2022 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)
  • Επίπληξη στο Σωματείο Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ, για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Β’ Ομίλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 11η Αγων. «Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ» την Κυριακή 30/1/2022 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)
  • Επίπληξη στο Σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ, για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Α’ Ομίλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 11η Αγων. «ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ» την Κυριακή 30/1/2022 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)