Κυριακή 4 Ιουνίου ‎Adrianos Papadeas & George Seragos στο Copla Beach Bar ‎

Κυριακή 4 Ιουνίου ‎Adrianos Papadeas & George Seragos στο  Copla Beach Bar ‎