Λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA A και UEFA B στην ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA A και UEFA B στην ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ την περίοδο

20 – 25/8/2018

Α. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις Σχολές μέχρι 31/12/2016

– 80 € για τους προπονητές UEFA B’ (60 € υπέρ Ένωσης και 20 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-120 € για τους προπονητές UEFA A’ (90 € υπέρ Ένωσης και 30 € υπέρ συνδέσμου προπονητών).

Β. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους 1/1/2017-31/12/2017

-30 € για τους προπονητές UEFA B’ (20 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-40 € για τους προπονητές UEFA A’ (30 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)

Λειτουργία σχολής επανεξέτασης UEFA A, UEFA B και UEFA C στην ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ την περίοδο

20 – 25/8/2018

Παράβολο 1ης επανεξέτασης σχολής UEFA-C: 150,00 € (100,00 € υπέρ ΕΠΟ και 50,00 € υπέρ ΕΠΣ)
Παράβολο 1ης επανεξέτασης σχολής UEFA-Β: 175,00 € (100,00 € υπέρ ΕΠΟ και 75,00 € υπέρ ΕΠΣ)
Παράβολο 1ης επανεξέτασης σχολής UEFA-Α: 250,00 € (125,00 € υπέρ ΕΠΟ και 125,00 € υπέρ ΕΠΣ)