Αναστολή έναρξης της θερινής μεταγραφικής περιόδου για τα ερασιτεχνικά σωματεία

Σε αναστολή της θερινής μεταγραφικής περιόδου προχώρησε η ΕΠΟ, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών να προχωρήσει σε μελέτη των εσόδων των ΕΠΣ από τα δελτία μεταβολών ποδοσφαιριστών, την οποία στη συνέχεια θα υποβάλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Στην ουσία θα αποφασίσουν πόσο θα κοστίζουν τα παράβολα για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.

Η μεταγραφική περίοδο θα άρχιζε σήμερα (1/7/2022) αλλά αυτό δε θα γίνει, οπότε προσωρινά οι ενώσεις (και κατά επέκταση η ΕΠΟ) δε θα δέχονται αιτήσεις μεταβολών.

Αναλυτικά η απόφαση:

Acting CEO 30/06/2022

ΠΡΟΣ: TMS/TDMS Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: Πίνακας παραβόλων μεταβολών ποδοσφαιριστών για τα ερασιτεχνικά σωματεία

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, κατά την υπ’ αριθ. 27/29.06.2022 συνεδρίασή της, αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τον πίνακα παραβόλων μεταβολών ποδοσφαιριστών για τα ερασιτεχνικά σωματεία για την επόμενη συνεδρίαση της ΕΕ και αποφασίζει ότι από την 1 η Ιουλίου 2022 έως και την ολοκλήρωση (από την ΕΕ/ΕΠΟ) της διαδικασίας καθορισμού του ύψους (κόστους) των παραβόλων για τις κινήσεις/μεταβολών των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών των ερασιτεχνικών σωματείων, αναφορικά με την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, αναστέλλεται η έναρξη της θερινής μετεγγραφικής περιόδου για τα ερασιτεχνικά σωματεία και συνεπακόλουθα η διαδικασία υποβολής σχετικών αιτημάτων κάθε είδους από τα σωματεία προς τις ΕΠΣ και κατ’ επέκταση προς την ΕΠΟ.

Περαιτέρω, εντέλλεται η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών να προχωρήσει σε μελέτη των εσόδων των ΕΠΣ από τα δελτία μεταβολών ποδοσφαιριστών, την οποία στη συνέχεια θα υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.