Αυτό είναι το νέο ΔΣ του Εθνικού Φιλιππιάδας – Νέος πρόεδρος ο Κώστας Παππάς

Μετά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Εθνικού Φιλιππιάδας που έγινε στις 22 Μαΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού, οι 11 εκλεγέντες από την Γενική Συνέλευση, ως Μέλη για το επόμενο Δ.Σ. συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση για κατανομή αξιωμάτων.

Κατά την συνεδρίαση αυτή ομόφωνα αναδείχτηκε νέος Πρόεδρος του Εθνικού Φιλιππιάδας ο Κωνσταντίνος Παππάς.

Αναλυτικότερα η μορφή του νέου  ΔΣ είναι η εξής:

Πρόεδρος: Παππάς Κωνσταντίνος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Σταμούλης Κωνσταντίνος

Β΄ Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Αθανασίου Νικόλαος

Ταμίας: Κώστας Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας: Λέντζος Ιωάννης

Γενικός Αρχηγός: Θάνος Ευάγγελος

Εκπρόσωπος του ΔΣ στην ΕΠΣ Π-Λ:  Ζάμπος Μιχάλης

Μέλη: Ναστούλης Θωμάς – Γιολδάσης Άγγελος

Αναπληρωματικά Μέλη:

Γέροντας Δημήτριος και Κώνστας Παναγιώτης