ΕΠΟ: Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου 2022-23

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κοινοποίησε τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου, αγωνιστικής περιόδου 2022-23.

Συγκεκριμένα για την υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Ερασιτεχνικά Σωματεία και ΠΑΕ αναφέρει:

Άρθρο 6 Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία και Π.Α.Ε

1. Τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία και οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητές σε όλα τα τμήματά τους κατόχους Διπλώματος UEFA / Ε.Π.Ο. και αντίστοιχα Προπονητικής Ταυτότητας UEFA / Ε.Π.Ο σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού Προπονητών, με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος, καθώς και όσο αυτή διαρκεί. Δεν δύναται η πρόσληψη Προπονητή, για όποια θέση Βοηθού Προπονητή, ενός Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή Π.Α.Ε., των οποίων η συνεργασία με τον Α’ Προπονητή έχει λήξει και για όσο χρονικό διάστημα αυτή η θέση παραμένει ανεκπλήρωτη.

 

2. α) Στα Πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο σε ισχύ είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες Πρωταθλημάτων τους. Στην περίπτωση που σε μία Ε.Π.Σ. δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ικανός αριθμός προπονητών (με Προπονητική Ταυτότητα σε ισχύ) για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της υποχρέωσης, η ενδιαφερόμενη Ε.Π.Σ. θα απευθύνει ερώτημα -το οποίο θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο του τοπικού συνδέσμου προπονητών- στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει, σε συνεργασία με την Π.Ε.Π.Π. και θα εισηγείται σχετικά για την επίλυση του ζητήματος. Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν Προπονητική Ταυτότητα σε ισχύ σύμφωνα με το Μητρώο Προπονητών της Ε.Π.Ο.

Οι Ε.Π.Σ. που θα εξαιρέσουν από την υποχρέωση Ποδοσφαιρικά Σωματεία τους, να μην χρησιμοποιούν πιστοποιημένους προπονητές, δεν θα επιτρέπουν σε κανένα φυσικό πρόσωπο να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να εκτελεί καθήκοντα προπονητή από την Τεχνική Περιοχή. Αν τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία αυτά χρησιμοποιούν πιστοποιημένο προπονητή θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, για την έκδοση του σχετικού Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή.

β) Για το Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 ισχύουν οι παρακάτω εξαιρέσεις: – Δύναται να ξεκινήσει μία ομάδα την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 με προπονητή κάτοχο Διπλώματος UEFA B, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα αυτή ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του, ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος Διπλώματος UEFA Α.

Ο προπονητής που θα εργαστεί με το παραπάνω καθεστώς οφείλει να συμμετάσχει στη σχολή UEFA A που θα υλοποιήσει η Ε.Π.Ο. εντός της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

 

– Σε Ε.Π.Σ. στις οποίες δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προπονητών με Προπονητική Ταυτότητα UEFA A σε ισχύ, δύναται η Ε.Π.Σ. να απευθύνει ερώτημα -το οποίο θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο του τοπικού συνδέσμου προπονητών- στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει, σε συνεργασία με την Π.Ε.Π.Π., σχετικά για την επίλυση του ζητήματος.

– Ένα Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο που πέτυχε την άνοδο στο Πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2022- 2023 με προπονητή κάτοχο Διπλώματος UEFA B, δύναται να ξεκινήσει το Πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας με τον ίδιο προπονητή. Ο προπονητής που θα εργαστεί με το παραπάνω καθεστώς οφείλει να συμμετάσχει στη σχολή UEFA A που θα υλοποιήσει η Ε.Π.Ο. εντός της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

 

γ) Κάθε Ποδοσφαιρικό Σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα Πρωταθλήματα υποδομών της Ε.Π.Σ., υποχρεούται σε συνεργασία με προπονητή. Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός Ποδοσφαιρικού Σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 13 παρ. 4 του παρόντος.

 

δ) Ειδικότερα για τα Πρωταθλήματα Γυναικών και Futsal, μια Ε.Π.Σ. δύναται να απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προπονητών με Προπονητική Ταυτότητα σε ισχύ.Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει, σε συνεργασία με την Π.Ε.Π.Π., σχετικά για την επίλυση του ζητήματος.

Ένα Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο που πέτυχε την άνοδο στο Πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2022- 2023 με προπονητή κάτοχο Διπλώματος UEFA B, δύναται να ξεκινήσει το Πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας με τον ίδιο προπονητή. Ο προπονητής που θα εργαστεί με το παραπάνω καθεστώς οφείλει να συμμετάσχει στη σχολή UEFA A που θα υλοποιήσει η Ε.Π.Ο. εντός της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

γ) Κάθε Ποδοσφαιρικό Σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα Πρωταθλήματα υποδομών της Ε.Π.Σ., υποχρεούται σε συνεργασία με προπονητή. Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός Ποδοσφαιρικού Σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 13 παρ. 4 του παρόντος.

 

δ) Ειδικότερα για τα Πρωταθλήματα Γυναικών και Futsal, μια Ε.Π.Σ. δύναται να απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προπονητών με Προπονητική Ταυτότητα σε ισχύ.

Πηγή: grandsport.gr