ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας: Έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητού

Παρακαλούμε τα Σωματεία της Ένωσης, όπως προβούν στην έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου….

Σας υπενθυμίζουμε το Άρθρο 6 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 2021-22
ΆΡΘΡΟ 6.ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Οι προπονητές των σωματείων στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο , ήτοι να είναι διπλωματούχοι προπονητές επιπέδου τουλάχιστον UEFA Β’ και κάτοχοι επίσης ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και σε ισχύ. (κανονισμός προπονητών άρθρο 5). Επίσης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ικανός αριθμός Προπονητών, δύναται η πρόσληψη διπλωματούχων Προπονητών UEFA C΄ και κάτοχοι επίσης ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και σε ισχύ.
Οι προπονητές των σωματείων στην Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία, θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο , ήτοι να είναι διπλωματούχοι προπονητές επιπέδου UEFA B ή Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον και κάτοχοι επίσης ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και σε ισχύ. (κανονισμός προπονητών άρθρο 5). Επίσης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ικανός αριθμός Προπονητών, δύναται να εκδώσουν ταυτότητα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο σε άτομο το οποίο έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ποδοσφαιριστής το προηγούμενο διάστημα (σε οποιαδήποτε ομάδα), τουλάχιστον επί μία τριετία, με δικαίωμα παροχής τεχνικών οδηγιών (θα αναγράφεται στο φύλλο αγώνα ως προπονητής ), προσκομίζοντας για την έκδοσή της: α)αίτηση του σωματείου, β) μία φωτογραφία, γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα Κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών, του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ, δ) χρηματικό παράβολο 75,00 ευρώ, ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 του ατόμου αυτού, στην οποία θα αναγράφει τα σωματεία στα οποία αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής και ποιες ποδοσφαιρικές περιόδους αγωνίστηκε σε αυτά. στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 του ατόμου αυτού, στην οποία θα αναγράφει ότι την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο την οποία ασκεί καθήκοντα προπονητή, δεν μπορεί να αγωνίζεται και ως ποδοσφαιριστής.
Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 11 του Κανονισμού Προπονητών, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 κανονισμός προπονητών) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση μη καταβολής του εν λόγω προστίμου, δεν θα ορίζονται διαιτητές για τη διεξαγωγή των επόμενων αγώνων του σωματείου.

Οι ανωτέρω διπλωματούχοι προπονητές υποχρεούνται στην έκδοση από την ‘Ένωση δελτίου πιστοποίησης προπονητή για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, προσκομίζοντας:

1) Αίτηση του σωματείου.

2) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31/12/2021.

3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS και αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.

6) Καταβολή παραβόλου 75,00 ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ.

7) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

8) Βεβαίωση από αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών ότι ο προπονητής είναι μέλος του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης προπονητή, εκδίδεται υποχρεωτικά καινούργιο Δελτίο πιστοποίησης στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή και του σωματείου/ΠΑΕ.

Η διαδικασία για τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία, προκειμένου να αποκτήσουν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή 2021-2022, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων-δικαιολογητικών τους (αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και όπως αυτά αναγράφονται και προσδιορίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο.), στις Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά Πρωταθλήματα ευθύνης τους), έως και επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη της κάθε Αγωνιστικής Περιόδου (για κάθε Κατηγορία Πρωταθλήματος ξεχωριστά) και σύμφωνα με την Προκήρυξη του εκάστοτε Πρωταθλήματος.

Εκπρόσωπος ο οποίος εισέρχεται νόμιμα στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει δικαίωμα να δίνει τεχνικές οδηγίες και να κινείται στην οριοθετημένη γραμμή του προπονητή.

Το Δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό, εκδίδεται με δαπάνη του προπονητή και θα τον ακολουθεί σε όσες ομάδες και αν εργαστεί για μια αγωνιστική περίοδο.

Επίσης ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου που αγωνίζεται (άρθρα 6 και 13 κανονισμού προπονητών) χωρίς να επιβάλλεται σε αυτή την περίπτωση να καταθέσει την ταυτότητά του.

Το πρόσωπο που θα δηλώνεται ως εκπρόσωπος της ομάδας στο Φ.Α., θα πρέπει να είναι μέλος του Δ.Σ. της ομάδας.