ΕΠΣ Π-Λ: Μέχρι τη Δευτέρα (26/2) οι δηλώσεις συμμετοχής για την κατηγορία Κ12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής για το Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-12 θα υποβληθούν στην Ένωσή μας, μέχρι και την Δευτέρα 26/02/2024.

Δήλωση συμμετοχής ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ μετά την ημερομηνία αυτή.

Η Ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος και ο τρόπος διεξαγωγής του θα γνωστοποιηθούν με το Πρόγραμμα των αγώνων που θα εκδώσει η ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣ αφού συγκεντρώσει όλες τις δηλώσεις συμμετοχής και πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Πρωταθλήματος περιόδου 2023-24.

Δικαιολογητικά:

Δήλωση Συμμετοχής 2023-24
Παραχωρητήριο Γηπέδου
Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/ Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., και Ε.Π.Ο. (άρθρο 2, παρ.3α, εδ. Ιγ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένο. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
ΔΗΛΩΣΗ Π.Δ. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής τους (εφόσον δεν έχει κατατεθεί).
Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων και Καταστατικό του Σωματείου. (εφόσον δεν έχει κατατεθεί).

ΑΡΘΡΟ 1ο.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία της δύναμης της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ και μόνο αυτά.

2. Τα σωματεία μπορούν να δηλώσουν και να συμμετέχουν και με δεύτερη ομάδα. Ο διαχωρισμός αυτών θα γίνει με καταστάσεις των εν δυνάμει ποδοσφαιριστών του Συλλόγου , οι οποίες θα αποστέλλονται στην Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ για θεώρηση.

3.Οι Ποδ/στές που θα αγωνισθούν στα Πρωταθλήματα:

• Ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 01/01/2012-2013 και μετέπειτα (πρωτάθλημα Κ-12).

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή κορασίδων των αντίστοιχων ηλικιών της προκήρυξης και με τους ίδιου όρους.

5. Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται με δελτίο αθλητικής ιδιότητος Ε.Π.Ο ή με Βεβαίωση Συμμετοχής ΕΠΣΠ-Λ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο.

Download:

Δήλωση συμμετοχής.

Συνυποσχετικό διαιτησίας.

Δήλωση προσωπικών δεδομένων.