ΕΠΣ Π-Λ | Υπενθύμιση των σωματείων για τα δελτία που λήγουν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι την 30/06/2024 λήγουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των ποδοσφαιριστών, τα οποία είχαν επανεκδοθεί την περίοδο 2021-2022, με 3ετή διάρκεια (και αλλαγή χρώματος, από πορτοκαλί σε άσπρο), οπότε αυτοί (οι ποδοσφαιριστές) θα καταστούν ελεύθεροι.

Επίσης, ελεύθεροι θα καταστούν και όσοι ποδοσφαιριστές δεν επανέκδωσαν τα δελτία τους (έμειναν με τα δελτία παλαιού τύπου) και παρέμειναν απλά στη δύναμη των σωματείων, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.

Η διαδικασία επανένταξης των προαναφερόμενων ποδοσφαιριστών (όλων ή όσων συμφωνήσουν) στη δύναμη των σωματείων, απαιτεί την κατάθεση αίτησης επανεγγραφής τους, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση μεταβολών περιόδου 2024-2025, έγχρωμη φωτοτυπία ταυτότητας, κάρτα υγείας σε ισχύ, μία(1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, και το έγγραφο του αντίστοιχου ηλεκτρονικού παράβολου), όπως για κάθε άλλο ελεύθερο ποδοσφαιριστή.