Η προκήρυξη των πρωταθλημάτων υποδομών ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

Έγινε γνωστή η προκήρυξη των πρωταθλημάτων υποδομών της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας. 

Σας κοινοποιούμε την Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Υποδομών  Κ-14 & Κ-12 της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας, περιόδου  2021-22  για  να  λάβετε  γνώση.
Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΗΣ
 
 
      
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
            Η ΄Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας θέλοντας να συμβάλλει στην διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών  που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά και την ικανοποίηση της ευγενικής άμιλλας της αθλητικούς χώρους και σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.  ΚΑΙ αφού έλαβε υπόψη της:
 1. Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 2. Τον Κανονισμό Αγώνων Πρωταθλημάτων Ερασιτεχνικών Ομάδων, τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. και της εν γένει της Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και
 3. Την από 14/04.11.2021 απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Αγώνες Πρωταθλημάτων Υποδομών Κ-12 & Κ-14 μεταξύ Ποδοσφαιρικών Σωματείων της δύναμης της. Η Διεξαγωγή των αγώνων θα γίνεται με τους όρους που ακολουθούν που παίρνουν υπόψη τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων και Παιδιάς αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών (ηλικία σωματική διάπλαση κ.λ.π.) που συγκροτούν τις ομάδες.
ΑΡΘΡΟ 1ο.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία της δύναμης της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ  και μόνο αυτά.
Τα Σωματεία Γ’ Εθνικής Κατηγορίας της Ένωσής υποχρεούνται να συμμετάσχουν, με την ανάλογη ομάδα, τουλάχιστον σε ένα Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ.Π.-Λ.
 1. Τα σωματεία μπορούν να δηλώσουν και να συμμετέχουν και με δεύτερη ομάδαΟ διαχωρισμός αυτών θα γίνει με καταστάσεις των εν δυνάμει ποδοσφαιριστών του Συλλόγου , οι οποίες θα αποστέλλονται στην Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ για θεώρηση.
3.Οι Ποδ/στές που θα αγωνισθούν στα Πρωταθλήματα:
 • Ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 01/01/2008-2009 και μετέπειτα (πρωτάθλημα Κ-14).
 • Ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 01/01/2010-2011 και μετέπειτα (πρωτάθλημα Κ-12).
 1. Επιτρέπεται η συμμετοχή κορασίδων των αντίστοιχων ηλικιών της προκήρυξης και με τους ίδιου όρους.
ΑΡΘΡΟ 2ο.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβληθούν στην Ένωσή μας για το Πρωτάθλημα Κ-14 μέχρι και την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 13:00. Δήλωση συμμετοχής ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ μετά την ημερομηνία αυτή.
Για το Πρωτάθλημα Κ-12 θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες των δηλώσεων συμμετοχής με νέα ανακοίνωση-έγγραφο.
Τα Σωματεία θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, εντός των ημερομηνιών που θα ορίσει η Επιτροπή Πρωταθλήματος
Η Ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος και ο τρόπος διεξαγωγής του θα γνωστοποιηθούν με το Πρόγραμμα των αγώνων που θα εκδώσει η ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ αφού συγκεντρώσει όλες τις δηλώσεις συμμετοχής και πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Πρωταθλήματος περιόδου 2021-22.
ΑΡΘΡΟ 3ο.ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα γίνονται ημέρες και ώρες που θα ορίσει η διοργανώτρια. ΄Όλα τα γήπεδα τίθενται στη διάθεση της ΄Ένωσης για τους αγώνες του Πρωταθλήματος.
ΑΡΘΡΟ 4ο.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Α. .Κάθε ομάδα οφείλει να έρχεται στο γήπεδο μία(1) ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα.
Β. Αγώνας που αναβάλλεται  ή διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών θα γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίζει η  ΕΠΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Γ. Ποδ/στής  που αποβάλλεται θα αναγράφεται στο Φ.Α.  και θα τιμωρείται με αποκλεισμό  από τους επόμενους αγώνες ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Σωματείων θα είναι και υπεύθυνοι  για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Θα πρέπει βέβαια η δική τους  συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φιλάθλου πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων. Θα έχουν  Δε  αναλογικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπουν οι κανονισμοί για τους παρατηρητές  των αγώνων.
Στο Φ.  Α . θα αναγράφονται από δύο υπεύθυνοι για κάθε σωματείο.
Ε. Την καταλληλότητα  ή μη του γηπέδου κρίνει αποκλειστικά και μόνο ο διαιτητής του αγώνα.
ΣΤ. Για κάθε  αγώνα θα συντάσσεται ΦΑ και θα υπογράφουν υποχρεωτικά οι αρχηγοί των ομάδων.
Ζ. Οι ομάδες  που αγωνίζονται θα κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα που έχουν δηλώσει. Η συνηθισμένη  στολή για κάθε ποδ/στη αποτελείται από μια φανέλα, παντελονάκι, και παπούτσια (ποδοσφαιρικά η λαστιχένια)και απαραίτητα επικαλαμίδες
Η. Σε περίπτωση που ποδ/στες  ,παράγοντες οπαδοί κ.λ.π. διαγωνιζομένων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα, οι ομάδες τους θα τιμωρούνται με κυρώσεις μέχρι αποκλεισμού από τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήματος.
Θ. Η παρακολούθηση των αγώνων από φιλάθλους θα είναι δωρεά.
Ι. Οι Προπονητές των Σωματείων θα πρέπει απαραίτητα να έχουν ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ, τουλάχιστον δίπλωμα UEFA C, διαφορετικά δε θα αναγράφεται κανένα άλλο πρόσωπο, στο Φ.Α σαν Προπονητής ή Βοηθός Προπονητή.
Οι ανωτέρω προπονητές υποχρεούνται στην έκδοση από την ‘Ένωση δελτίου πιστοποίησης προπονητή για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, προσκομίζοντας:
 1. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου.
 2. Αντίγραφο Ταυτότητας Τριετίας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2021.
 3. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
 5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
 6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
 7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.
8) Υπεύθυνη Δήλωση Πράξης Συναίνεσης υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Προπονητή (εφόσον δεν έχει αποσταλεί).
9) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.
Κ. Απαγορεύεται  σε  ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός 24ωρου σε  δυο αγώνες του  σωματείου που ανήκει. (Το 24ωρο ισχύει από το τέλος του προηγούμενου αγώνα μέχρι την έναρξη του επόμενου αγώνα.)
 
ΟΡΟΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ηλικιακή
κατηγορία
(Κ=Κάτω)
Σχέσεις παικτών
Διάρκεια
αγώνα
Προτεινόμενες
διαστάσεις γηπέδου
(μήκος γραμμής τέρματος /
μήκος πλάγιας γραμμής)
Εστίες τοποθετημένες με ασφάλεια στο έδαφος
(απόσταση οριζόντιου δοκαριού με έδαφος /
απόσταση μεταξύ κάθετων δοκαριών)
Μέγεθος
μπάλας
Κ – 12
9 vs 9
2 x 30 λεπτά
40 x 65 m
2 m x 5 m
Νο 4
Κ – 14
11 vs 11
2 x 35 λεπτά
60 – 68 m x 100 – 105 m
2,44 m x 7,32 m
No 5
Στα πρωταθλήματα αυτά οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ημεδαποί και αλλοδαποί με δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. ή με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Ε.Π.Σ.Π.-Λ. μαζί με την κάρτα υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη ΜΟΝΟ από γιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας , Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων , Υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από γιατρούς που έχουν οποιαδήποτε σχέση με το ΔΗΜΟΣΙΟ ή με ΝΠΔΔ καθώς από ιδιώτες γιατρούς που κατέχουν την καρδιολογική ειδικότητα ή γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν πιστοποίηση ΕΚΑΕ (Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών), όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η απόδειξη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο της υγείας του αθλητή είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
Ηλικιακή Κατηγορία K-12
Παιχνίδι 9 vs 9
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2010 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022).
 Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όσα κορίτσια (παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο συνολικό ρόστερ (δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός) όσο και στην αρχική της τοποθέτηση στο γήπεδο ακόμη και όταν τα κορίτσια έχουν ηλικιακή διαφορά ως και ένα (1) έτος (μεγαλύτερο).
 Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει οκτώ παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 παίκτες και να χρησιμοποιεί εννέα στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι εννέα θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει). Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου.
 Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια). Δεν είναι απαραίτητο να φορά ένα παιδί – ποδοσφαιριστής ποδοσφαιρικά παπούτσια, απαγορεύεται όμως να αγωνίζεται χωρίς παπούτσια.
 Διαιτητής: όλοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία διαιτητή. Ο σημαντικότερος σκοπός της παρουσίας του διαιτητή είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς του δίκαιου παιχνιδιού.
 O διαιτητής πρέπει να έχει εκπαιδευτική προσέγγιση προς τους παίκτες πριν, κατά και μετά τη διάρκεια του αγώνα.
 Πριν την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ενημερώνει τους προπονητές στα ακόλουθα σημεία :
Εξοπλισμό των παικτών
Αλλαγές παικτών (τρόπο – διαδικασία)
Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
 Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 30 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για διακοπή του παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
 Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού: Στη συνάντηση με τους προπονητές πριν από την έναρξη του παιχνιδιού γίνεται και η διαδικασία της κλήρωσης, ποια ομάδα, δηλαδή, θα επιλέξει το γήπεδο. Η άλλη εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα. Κανένα τέρμα δεν μπορεί να επιτευχθεί και να καταμετρηθεί κατευθείαν με την έναρξη. Αν αυτό συμβεί, τότε η έναρξη του παιχνιδιού επαναλαμβάνεται. Η μπάλα είναι σε ροή αγώνα μόνο όταν είναι σε κίνηση.
 Μπάλα εκτός παιχνιδιού: η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού μόνο όταν ολόκληρη βρίσκεται έξω από τις γραμμές οριοθέτησης των διαστάσεων του γηπέδου ή αν ο διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι.
 Επίτευξη τέρματος: ένα τέρμα κατακυρώνεται όταν η μπάλα περάσει όλη τη γραμμή τέρματος εντός της εστίας. Μετά την επίτευξη τέρματος η επανέναρξη του αγώνα γίνεται από το μέσο του γηπέδου (σέντρα). Όπως έχει τονισθεί και προηγουμένως ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού.
 Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
 Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν:
Ένας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο παίκτη.
Κρατά ή σπρώχνει έναν αντίπαλο παίκτη.
Πιάνει την μπάλα σκόπιμα με τα χέρια, εκτός από τον τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή πέναλτι.
Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες.
 Υπάρχουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
 Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε 3 ζώνες με δυο γραμμές ανάπτυξης παιχνιδιού (ή γραμμές υποχώρησης) για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού από τον τερματοφύλακα. Όταν η ομάδα ξεκινά την επίθεση από τον τερματοφύλακα, οι παίκτες του αντιπάλου πρέπει να στέκονται πίσω από την γραμμή, και να πιέζουν τον αντίπαλο μόνο όταν η μπάλα περάσει πέρα από αυτή τη γραμμή.
 Ταυτόχρονα, η επιτιθέμενη ομάδα πρέπει να περάσει την μπάλα πέρα από τη γραμμή ανάπτυξης σε μέγιστο χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων.
 Σε περίπτωση που η επιθέμενη ομάδα υπερβεί το χρόνο των 10 δευτερολέπτων για να μεταφέρει την μπάλα πέρα από τη γραμμή ανάπτυξης (2η ζώνη), τότε ο διαιτητής δίνει κόρνερ υπερ της ομάδας που αμύνεται. Ο διαιτητής ορίζει την πλευρά από την οποία θα εκτελεστεί το κόρνερ.
 Σε συνθήκες κανονικού παιχνιδιού οι παίκτες πιέζονται κανονικά σε κάθε ζώνη του γηπέδου.
 Ορίζονται περιοχές μπροστά από τις εστίες σύμφωνα με το υπόδειγμα γηπέδου 9 v 9 (Προδιαγραφές Γηπέδων και Εστιών), ώστε να ορίζεται η περιοχή του τερματοφύλακα. Αν δεν είναι εφικτό να οριστούν με γραμμές, τότε προτείνεται με διακριτικά πιατάκια (κατά προτίμηση πιατάκια εδάφους)
 Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει – περάσει την μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή (γραμμή κέντρου) από ελεύθερο χτύπημα κατά την επαναφορά της μπάλας από τέρματος λάκτισμα (άουτ). Αν παρόλο αυτά κάτι τέτοιο συμβεί (η μπάλα περάσει τη μεσαία γραμμή) τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου.
 Αν κάποιος παίκτης μεταβιβάζει την μπάλα στον συμπαίκτη του τερματοφύλακα απαγορεύεται σε αυτόν να πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Αν αυτό συμβεί ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο χτύπημα υπέρ της ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της.
 Αν ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας γίνει απευθείας προς την εστία της αντιπάλου ομάδας και περάσει τη γραμμή τέρματος τότε επιτυγχάνεται ένα γκολ. Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα. Κάθε αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση 5 m από το σημείο που θα γίνει το ελεύθερο χτύπημα.
 Το σημείο πέναλτι είναι 8 μ. από το κέντρο της γραμμής τέρματος (ωστόσο, αν δεν υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο διαγράμμιση του γηπεδου με περιοχές μπροστά από τις δυο εστίες, τότε η παράβαση και ο χώρος που αυτή γίνεται, αξιολογείται από τον διαιτητή, καθώς και το σημείο του πέναλτι μπροστά από αυτές στην απόσταση των 8μ.).
 Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή η επαναφορά της γίνεται με χρήση και των δύο χεριών από πίσω και πάνω από το κεφάλι. Ο παίκτης που ρίχνει την μπάλα θα πρέπει να έχει μέρος του ποδιού του στην πλάγια γραμμή ή εκτός αυτής. Αν η επαναφορά της μπάλας γίνει λανθασμένα τότε ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει αλλαγή χτυπήματος. Η μπάλα επαναφέρεται από το ίδιο σημείο αλλά από την αντίπαλη ομάδα.
 Αν ο τερματοφύλακας πιάσει την μπάλα με τα χέρια μετά από πλάγια επαναφορά συμπαίκτη τότε ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και δίνει ελεύθερο χτύπημα υπέρ της αντίπαλης ομάδας που δεν είχε την μπάλα στην κατοχή της.
 Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή τέρματος τότε η επαναφορά της μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα με την μπάλα να τοποθετείται 3 m από την εστία και με το χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός.
 Το κόρνερ εκτελείται από το σημείο που η γραμμή τέρματος συναντά την πλάγια γραμμή. Ο παίκτης της αντίπαλης ομάδας μπορεί να σταθεί 5 m μακριά από το σημείο χτυπήματος.
 Δεν ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των αγώνων
 Δεν υπάρχει βαθμολογική συγκομιδή.
 
Ηλικιακή Κατηγορία Κ-14
Παιχνίδι 11 vs 11
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2008 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022).
 Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει δέκα παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 20 παίκτες και να χρησιμοποιεί έντεκα στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι εννεα θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί.
 Οι αναπληρωματικοί παίκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι συνολικά εννέα. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει), σε τρεις όμως συνολικά χρονικές στιγμές για κάθε ομάδα. Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται από τη μέση του γηπέδου.
 Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δε δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα.
 Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια).
 Διαιτητής: Όλοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία διαιτητή. Ο σημαντικότερος σκοπός της παρουσίας του διαιτητή είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες παιχνιδιού και το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι». Πριν από την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ενημερώνει τους προπονητές στα ακόλουθα σημεία:
Εξοπλισμό των παικτών
Αλλαγές παικτών
Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
 Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 35 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για σταματήματα του παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
 Iσχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
 Ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
 Το σημείο πέναλτι είναι 11 m από το κέντρο της γραμμής τέρματος.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κάθε σωματείο έχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστών από μικρότερης κατηγορίας σε ανώτερης κατηγορίας πρωτάθλημα, με την προϋπόθεση ο ίδιος ποδοσφαιριστής να μην αγωνιστεί το ίδιο αγωνιστικό τριήμερο σε δύο κατηγορίες.
Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών ίδιας ηλικιακής κατηγορίας σε δύο διαφορετικά αγωνιστικά τμήματα. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από την διοργανώτρια κάποια από αυτές τις παραβάσεις, αυτή έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, να κινήσει διαδικασία απόδειξης και επιβολής ποινών και αν ακόμη δεν υποβληθεί ένσταση από το κάθε ενδιαφερόμενο Σωματείο.
Σε περίπτωση που σωματείο δηλώνει στην ίδια ηλικιακή κατηγορία δύο ή και παραπάνω τμήματα, υποχρεούται να καταθέτει στην Ένωση, μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής, λίστα ξεχωριστή ανά τμήμα με τα ονόματα των αθλητών που θα ανήκουν σε κάθε ένα από αυτά.
ΆΡΘΡΟ 5Ο . ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ
Ηλικιακή Κατηγορία Κ-14
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ΕΝΑ(1) ή ΔΥΟ (2) ομίλους, σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής διεξαγωγής πρωταθλήματος ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων.
Οι αγώνες είναι ΔΙΠΛΟΙ, ο ένας αγώνας θα γίνεται στο γήπεδο του ενός και ο δεύτερος στο γήπεδο του άλλου, ύστερα από σχετική κλήρωση που θα γίνει από την Επιτροπή Πρωταθλήματος, παρουσία των εκπροσώπων των Σωματείων, στα γραφεία της ΄Ένωσης.
Η ανάδειξη του Πρωταθλητή γίνεται ως εξής: Ο Πρώτος του Α’ Ομίλου θα αγωνιστεί με τον Δεύτερο του Β’ Ομίλου και ο Πρώτος του Β’ Ομίλου θα αγωνιστεί με τον Δεύτερο του Α’ Ομίλου σε μονούς αγώνες, σε ουδέτερο γήπεδο. Στη συνέχεια, οι ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ομάδες που θα προκριθούν, από τους παραπάνω αγώνες θα παίξουν στον ΤΕΛΙΚΟ σε ουδέτερο γήπεδο, για την ανάδειξη του Πρωταθλητή.
Σε περίπτωση ισοπαλίας στους ημιτελικούς και Τελικό αγώνα, προβλέπεται χωρίς ημίωρη παράταση, η διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη του Πρωταθλητή.
Στην περίπτωση κατά την οποία ισοβαθμήσουν ΔΥΟ (2) ή και περισσότερες ομάδες στην Πρώτη και Δεύτερη θέση κάθε ομίλου και για να βγει πρωταθλητής και δευτεραθλητής του κάθε ομίλου, τότε θα εφαρμοστεί το Άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Σε περίπτωση  ισοβαθμίας ομάδων συντάσσεται ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
Αν και μετά την σύνταξη του πίνακα υπάρχει νέα ισοβάθμηση ομάδων συντάσσεται άλλος βοηθητικός ειδικός πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες. Η σειρά που παίρνει η κάθε ομάδα στους παραπάνω βοηθητικούς πίνακες, μεταφέρεται στον αρχικό βαθμολογικό πίνακα.
Αν και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες προκύψει νέα ισοβάθμηση, η σειρά κατάταξής τους γίνεται ως εξής, διεξάγεται απλός αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο.
Ηλικιακή Κατηγορία Κ-12
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ΕΝΑ(1) ή ΔΥΟ (2) ομίλους, σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής διεξαγωγής πρωταθλήματος ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων.
Οι αγώνες είναι ΔΙΠΛΟΙ, ο ένας αγώνας θα γίνεται στο γήπεδο του ενός και ο δεύτερος στο γήπεδο του άλλου, ύστερα από σχετική κλήρωση που θα γίνει από την Επιτροπή Πρωταθλήματος, παρουσία των εκπροσώπων των Σωματείων, στα γραφεία της ΄Ένωσης.
Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα σε συνδυασμό με την Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων, η Επιτροπή Υποδομών, μπορεί με συμπληρωματική διάταξη στην Προκήρυξη, να εξειδικεύσει περαιτέρω τον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.
 ΑΡΘΡΟ 6ο .ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.
Με μέριμνα της ΕΠΣ θα ορίζονται επίσημοι διαιτητές από την ΕΔ/ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Θα εφαρμόζονται όλοι οι προβλεπόμενοι Κανονισμοί Διαιτησίας .Τα έξοδα Διαιτησίας θα  βαρύνουν την γηπεδούχο Ομάδα και ορίζονται σε 30 €.
ΑΡΘΡΟ 7ο.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ.
1.Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομής είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε διασώστης, απόφοιτος ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στη παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα , για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σ΄ ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
2.Η κάθε ομάδα με δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστή της.
ΑΡΘΡΟ 8ο.ΕΠΑΘΛΑ
Κύπελλα και μετάλλια θα απονεμηθούν στην πρωταθλήτρια και δευτεραθλήτρια ομάδα.
ΑΡΘΡΟ 9ο.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τα έξοδα μετακίνησης των σωματείων βαρύνουν τα ίδια τα σωματεία και τυχόν ποσό που θα δοθεί από την ΕΠΟ θα διανέμεται στα σωματεία .Περσινή Επιχορήγηση δεν έχει δοθεί.
ΑΡΘΡΟ 10ο. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ  – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
α) Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί με υπαιτιότητα  της, μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα.
β) Ομάδα σωματείου που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες Πρωταθλήματος της  αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο Πρωτάθλημα αυτό, αποκλείεται  από  τις  υπόλοιπους  αγώνες του  πρωταθλήματος.
γ) Για αδικαιολόγητη μη συμμετοχή ομάδας στους αγώνες των Πρωταθλημάτων θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 150€ .
δ) Σωματείο το οποίο δηλώσει συμμετοχή και δεν συμμετέχει στα Πρωταθλήματα θα του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 300€ .
ΑΡΘΡΟ 11ο.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται στα παραπάνω άρθρα θα  λύνεται με απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής της ΕΠΣ που θα είναι και η μόνη υπεύθυνη  για την διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων αυτών. Το Διοικητικό  Συμβούλιο της ΕΠΣ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της Προκήρυξης αυτής και μετά την έναρξη των αγώνων.
ΠΡΕΒΕΖΑ, 05/11/2021
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Ν.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ