Ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου Πρέβεζας/ Λευκάδας

Σήμερα στην Πρέβεζα στις 12/04/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του εργατικού κέντρου Πρέβεζας ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου Πρέβεζας/ Λευκάδας.
Αφού συνήθλαμε,εκλέξαμε επταμελή προσωρινή επιτροπή του Συνδέσμου αυτού, αποτελούμενη από:
Πρόεδρος: Βασιλειάδης Θωμάς
Αντιπρόεδρος:φιντζος Ευάγγελος
Γενικό Γραμματέα: Παναγιωτίδης Κυριάκος
Έφορο:Κατηφόρη Γιώργος
Μέλος: Λαϊνάς Μιχαήλ
Μέλος: Αμάραντος Κωνσταντίνος
Στην οποία ανατέθηκε η ενέργεια των νόμιμων διατυπώσεων για την αναγνώριση του συνδέσμου και κάθε σχετική ενέργεια μέχρι την εκλογή του Διοικητικού Συμβούλιου από την πρώτη Γενική Συνέλευση.
Έγινε ενημέρωση πάνω σε όλα τα θέματα : Ανανεωτικές σχολές, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, κατοχύρωση των επαγγελματικων δικαιωμάτων, εφαρμογή του κανονισμού προπονητών, ενοικίαση διπλωμάτων.
Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή
Σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου ΠΡΕΒΕΖΑ/ΛΕΥΚΆΔΑ 2023