Κλικ από το φιλικό Θρίαμβος Λούρου – Τηλυκράτης Λευκάδας