Κλικ από το φιλικό Κεραυνός Θεσπρωτικού – Αναγέννηση Άρτας