Νέος πρόεδρος στον Κεραυνό Θεσπρωτικού ο Βαγγέλης Φίντζος (το νέο Δ.Σ.)

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Δ.Σ. του Κεραυνού Θεσπρωτικού.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Ύστερα από τις συνεχόμενες διαβουλεύσεις και την οριστική απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Α.Π.Σ.ΚΕΡΑΥΝΟΣ Θεσπρωτικού, εκλέχτηκε η νέα Διοίκηση του Κεραυνού Θεσπρωτικού για την αθλητική αγωνιστική περίοδο 2022-2024.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Π.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Θεσπρωτικού, μετά από την απόφαση των εκλεγμένων μελών του Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση, έχει πλέον την εξής σύνθεση :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΝΤΖΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΗΚΟΣ ΡΕΜΠΗΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΚΚΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΜΕΛΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΑΥΤΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Π.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Θεσπρωτικού, είναι επταμελές, ύστερα από την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου μας από το Πρωτοδικείο Πρέβεζας.