Ο πίνακας των πληρεξούσιων από κάθε φορέα για τη Γενική συνέλευση της ΕΠΟ της 16ης Ιουνίου 2020

Ο πίνακας των πληρεξούσιων από κάθε φορέα για τη Γενική συνέλευση της ΕΠΟ της 16ης Ιουνίου 2020

Θωμάς Κάρτσακλας και Αλέξανδρος Μάρης απο την ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

πηγή: insport.gr