Περίοδοι Εγγραφών/Μετεγγραφών για τα ερασιτεχνικά σωματεία

Περίοδοι Εγγραφών/Μετεγγραφών για τα ερασιτεχνικά σωματεία

• Διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις 02.08.2021 έως 01.11.2021 και 01.01.2022 έως 31.01.2022
• Επανεγγραφές ερασιτεχνών 02.08.2021 έως 01.11.2021 και 01.01.2022 έως 28.02.2022
• Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) 02.08.2021 έως 01.11.2021 και 01.01.2022 έως 31.01.2022
• Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ερασιτεχνών ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2021 έως και 30.06.2022
• Πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών 02.08.2021 έως 01.11.2021 και από 01.01.2022 έως 28.02.2022
• Ατομικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2021 έως και 30.06.2022
• Ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2021 έως και 30.06.2022