Το ποινολόγιο στην ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 4η Αγων.,και Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 1η Αγωνιστική από 12-13/10/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1178111

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α   I

1

10 €

21/17-10-2019

2

1257251

ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ Ν. ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α   I

1

10 €

21/17-10-2019

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1369417

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Ε. ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ Αρθρο 10 παρ.1 α   I

1

10 €

21/17-10-2019

2

1258694

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Δ. Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α   I ΚΑΙ Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I

5

50 €

21/17-10-2019

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ., Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών 2019, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 παρ.α κανονισμός προπονητών 2019) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή ).
  1. ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
  • καλεί σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 22/10/2019 το Σωματείο Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Α’ Ομίλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,1η Αγων. «ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ – ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ» την Κυριακή 13/10/2019 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)