Η Εταιρεία <<ΚΑΒΒΑΔΑΣ Α.Ε>> αναζητά προς άμεση πρόσληψη προσωπικό

Η Εταιρεία <<ΚΑΒΒΑΔΑΣ Α.Ε>> που δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπορίου ποτών και τροφίμων στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναζητά προς άμεση πρόσληψη προσωπικό για την κάλυψη θέσεων ειδικοτήτων οδηγών με δίπλωμα Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, φορτοεκφορτωτών, αποθηκαρίου, υπαλλήλου γραφείου και βοηθού λογιστή. 

Προσφέρονται: πλήρης απασχόληση, ικανοποιητικές/ανταγωνιστικές αποδοχές, δυνατότητα κάλυψης εξόδων μετακίνησης (κατά περίπτωση)

Επιθυμητό προσόν: η προϋπηρεσία και η επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με τις ειδικότητες θέσεις εργασίας

Τηλ. επικοινωνίας: 2645025330-6957200875

Αποστολή βιογραφικών στο email:  kavakavvadas@yahoo.gr