Σύνθεση Νέων Δ.Σ. Σωματείων ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

Παρακαλούνται όλα τα Σωματεία της Ένωσής μας, όπως αποστέλλουν άμεσα την Σύνθεση των Νέων Διοικητικών Συμβουλίων τους, ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ Σωματείων και Ένωσής.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες…

Για την Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ