Τέλος οι παράγοντες των ΕΠΣ από τις Επιτροπές Διαιτησίας

Διαφοροποιείται το τοπίο στις Επιτροπές Διαιτησίας των ΕΠΣ μετά την αλλαγή στον κανονισμό διαιτησίας.
Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα προβλέπονται οι ΕΔ/ΕΠΣ θα στελεχώνονται πλέον μόνο από πρώην διαιτητές χωρίς τη συμμετοχή παραγόντων των ΕΠΣ.
Οι Επιτροπές Διαιτησίας θα είναι τριμελείς (πρόεδρος, αναπληρωτής πρόεδρος, μέλος) και βάσει του νέου κανονισμού τα μέλη θα είναι πρώην διαιτητές υψηλού κύρους που έχουν πιστοποιηθεί από την ΚΕΔ/ΕΠΟ και τουλάχιστον ο πρόεδρος θα πρέπει να διαθέτει απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
Μόνο σε περίπτωση έλλειψης πιστοποιημένων διαιτητών, είναι δυνατό να ορίζονται μη πιστοποιημένοι πρώην διαιτητές υψηλού κύρους, οι οποίοι διαθέτουν απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
Το ανώτατο όριο ηλικίας τους αποφασίζεται από την ΕΕ της ΕΠΣ.
Τα σεμινάρια 
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Σεμιναρίων των Αξιωματούχων Διαιτησίας των Εθνικών Κατηγοριών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2018/2019 έχουν ως εξής:
1. Σεμινάριο Αξιωματούχων Διαιτησίας Α’ Κατηγορίας
17-21/08/2018 : Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές
22-24/08/2018 : Παρατηρητές
2. Σεμινάριο Αξιωματούχων Διαιτησίας Β’ Κατηγορίας
27-29/08/2018 : Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές
30-31/08/2018 : Παρατηρητές
3. Σεμινάριο Προεπιλογής Επίδοξων Διαιτητών Γ’ Κατηγορίας (Προχωρημένο Στάδιο Δεξιοτήτων Επίπεδο 2)
10-14/09/2018 : Διαιτητές 4ης Κατηγορίας Προχωρημένου Επιπέδου
4. Σεμινάριο Αξιωματούχων Διαιτησίας Γ’ Κατηγορίας
17-18/09/2018 : Διαιτητές/Παρατηρητές (Νότου)
20-21/09/2018 : Διαιτητές/Παρατηρητές (Βορρά)
πηγή: matiesstasport.blogspot.com