Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.)

Το Σάββατο και την Κυριακή 18-19/6/2022 στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Συνδέσμων Προπονητών μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ελλάδας (Π.Ε.Π.Π. )στο ξενοδοχείο Epirus palace .

Τα θέματα της Γ.Σ. είναι τα εξής:
Σάββατο 18-6-2022 ώρα 17:00 Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του έτους 2021
Κυριακή 19-6-2022 ώρα 10:00 Καταστατική Γενική Συνέλευση (προτάσεις για τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της Π.Ε.Π.Π.)