Το νέο ΔΣ του ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου  συγκροτήθηκε και επίσημα σε σώμα.