Το ποινολόγιο στην ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 22η Αγωνιστική , Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 15η Αγωνιστική, Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-16 6η Αγων. από 16-18/2/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

22η

563179

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

07/21-2-2019

2

22η

1411075

ΓΚΟΛΑΚΟΥ Κ. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

07/21-2-2019

3

22η

564191

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

07/21-2-2019

4

6η,Κ-16

1482352

ΠΟΣΤΟΛΛΙ Κ. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

07/21-2-2019

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

Η Επιτροπή αφού είδε τα παραπάνω Φ.Α., Εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα και την γραπτή απολογία του Σωματείου ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ επιβάλει:

  • Χρηματική ποινή διακοσίων ευρώ (200€) στο Σωματείο «ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 21η Αγωνιστική «ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ – ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016» το Σάββατο 09/2/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13,14, 15 παρ.2,3,5,6)