Το ποινολόγιο στην ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 6η Αγων., Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 3η Αγωνιστική από 26-27/10/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1200433

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

23/1-11-2019

2

1382438

ΚΩΤΣΙΑΣ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

23/1-11-2019

3

1338605

ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ Δ. ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I

4

40 €

23/1-11-2019

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Β΄ΕΡΑΣ., 3Η

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I

4

40 €

23/1-11-2019

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1443001

ΑΘΑΝΙΤΗΣ Α. ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 Αρθρο 10 παρ.1 -δ) I

4

40 €

23/1-11-2019

2

1212696

ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ Π. ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ Αρθρο 10 παρ.1 α ΙV

1

10 €

23/1-11-2019

3

1161433

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

23/1-11-2019

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ., Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών 2019, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 παρ.α κανονισμός προπονητών 2019) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή ).
  1. ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
  • καλεί σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 05/11/2019 το Σωματείο Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,6η Αγων. «ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ – ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» το Σάββατο 26/10/2019 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)