Το ποινολόγιο στην ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών-παραγόντων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 10η Αγων., Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Α’ ΟΜ. 6η Αγωνιστική & Β’ ΟΜ. 7η Αγωνιστική, Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-14, Α’ Όμ. 2η Αγων. & Β’Ομ. 1η Αγων., Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-16 2η Αγων., Γ’ Φάση Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Π.-Λ. από 20,23-24/11/2019 επιβάλει:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

10η

1458899

ΠΙΝΤΕΡΙ Η. ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

27/28-11-2019

2

10η

1378789

ΜΙΝΟ Α. ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α ΙΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρ.8 παρ δ) & ε)

1

10 €

27/28-11-2019

3

10η

1139399

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

27/28-11-2019

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1278288

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ Αρθρο 10 παρ.1 β

2

20 €

27/28-11-2019

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΗ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

10η, Α’ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ Γ. ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Αρθρο 10 παρ.1 α I

1

10 €

27/28-11-2019

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ., Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών 2019, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα(άρθρο 11 παρ.α κανονισμός προπονητών 2019) σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή ).
  1. ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
  • καλεί σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 03/12/2019 το Σωματείο ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,10η Αγων. «ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ – Α.Ε. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ» το Σάββατο 23/11/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)
  • καλεί σε γραπτή απολογία έως και τη Τρίτη 03/12/2019 το Σωματείο ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,10η Αγων. «ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝ. – ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015» το Σάββατο 23/11/2019. (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 13, 15 παρ.4,5,6)

ΘΕΜΑ 3ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ.

Η Επιτροπή κατακυρώνει τον αγώνα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ-14 Ε.Π.Σ.Π.-Λ. 1η Αγωνιστική, περιόδου 2019-20 «ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ» (23/11/2019) ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε με υπαιτιότητα της Φιλοξενούμενης ομάδας «ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ», με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά, υπέρ του Σωματείου ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ.( άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π..)