Το ποινολόγιο της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

Το ποινολόγιο ποδοσφαιριστών και παραγόντων όπως το ανακοίνωσε η ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/2022

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 16η Αγωνιστική, Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. Α΄ & Β΄ Ομίλου 14η Αγωνιστική  από 19-20/2/2022 επιβάλει:

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 16η 1432232 BARDAJ A. ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ Αρθρο 10 παρ.1 -γ 3 30 € 05/23-2-2022
2 16η 1146467 ΛΥΤΟΣ Κ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I  1 10 € 05/23-2-2022

 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 14η 2009076 TOZAJ Q. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I  1 10 € 05/23-2-2022

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στα παρακάτω Σωματεία, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ.. Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 του Κανονισμού Προπονητών, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή, * Σε περίπτωση μη καταβολής του εν λόγω προστίμου, δεν θα  ορίζονται διαιτητές για τη διεξαγωγή των επόμενων αγώνων του σωματείου.).
Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. Ε.Π.Σ.Π.-Λ., 16Η ΑΓΩΝ., 19/2/2022
Α/Α ΟΜΑΔΑ
1. Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ
2. ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

 

  • Επιβάλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για μία (1) αγωνιστική στον εκπρόσωπο του Σωματείου ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ κ.ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΝ. και χρηματική ποινή πενήντα ευρώ (50€) στο Σωματείο ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ για αντιαθλητικές ενέργειες του εκπροσώπου του  Σωματείου κ.ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΝ. στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,16η Αγων. «ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» 19/2/2022 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 10,11, 15 παρ.5,6)