Το ποινολόγιο της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

Το ποινολόγιο ποδοσφαιριστών και παραγόντων όπως το ανακοίνωσε η ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 07/2022

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 18η Αγωνιστική, Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. Α΄ & Β΄ Ομίλου 16η Αγωνιστική  από 12-13/3/2022 επιβάλει:

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 18η 1279963 ΚΑΤΑΓΗΣ Π. ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 β  2 20 € 07/16-3-2022

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στα παρακάτω Σωματεία, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ.. Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 του Κανονισμού Προπονητών, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή, * Σε περίπτωση μη καταβολής του εν λόγω προστίμου, δεν θα  ορίζονται διαιτητές για τη διεξαγωγή των επόμενων αγώνων του σωματείου.).
Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. Ε.Π.Σ.Π.-Λ., 18Η ΑΓΩΝ., 12/3/2022
Α/Α ΟΜΑΔΑ
1. Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ
2. ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ

 

  • Επιβάλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) αγωνιστικές στον εκπρόσωπο του Σωματείου ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ κ.ΜΠΡΟΥΒΑ ΤΑΞ. και χρηματική ποινή εβδομήντα ευρώ (70€) στο Σωματείο ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ για αντιαθλητικές ενέργειες του εκπροσώπου του  Σωματείου κ.ΜΠΡΟΥΒΑ ΤΑΞ. στον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Β’ Ομίλου Ε.Π.Σ. Π.-Λ.,16η Αγων. «ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ» 13/3/2022 (Πειθαρχ. Κώδικας , άρθρο 10,11, 15 παρ.5,6)