Το ποινολόγιο της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

Ανακοινώθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας το ποινολόγιο για παίκτες και σωματεία της. 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ποινές ποδοσφαιριστών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Φύλλα Αγώνα Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ.5η Αγωνιστική και Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Π.-Λ. Α΄ & Β΄ Ομίλου 3η Αγωνιστική από 30-31/10/2021 επιβάλει:

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΗ ΧΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 1214442 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤ. ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 € 06/03-11-2021
2 1332811 ΠΑΠΠΑΣ Σ. ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 β 2 20 € 06/03-11-2021
3 1161041 ΚΟΚΟΛΗΣ Χ. ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 € 06/03-11-2021
4 1273581 ZACE E. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ Αρθρο 10 παρ.1 α  I 1 10 € 06/03-11-2021

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αντιαθλητικές Ενέργειες.

  • Επιβάλει χρηματική ποινή εκατό ευρώ (100€) στο παρακάτω Σωματείο, λόγω μη πρόσληψης προπονητή (Προκήρυξη Ε.Π.Σ.Π.-Λ.. Για τα σωματεία Α’ Κατηγορίας τα οποία υποχρεούνται στην πρόσληψη προπονητή, κατ’ άρθρο 6 του Κανονισμού Προπονητών, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα σε περίπτωση που δεν τηρούν τον κανονισμό πρόσληψης προπονητή, * Σε περίπτωση μη καταβολής του εν λόγω προστίμου, δεν θα  ορίζονται διαιτητές για τη διεξαγωγή των επόμενων αγώνων του σωματείου.).
Α΄ ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓ. Ε.Π.Σ.Π.-Λ., 5Η ΑΓΩΝ., 30/10/2021
Α/Α ΟΜΑΔΑ
1 ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ 3ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.

  • Η Επιτροπή κατακυρώνει τον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Α’ Ομίλου, 1η  Αγωνιστική, περιόδου 2021-22 «Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ – Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» (17.10.2021) ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε με υπαιτιότητα της Φιλοξενούμενης ομάδας «Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά.( άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 3 περ. ΙΙ του Κ.Α.Π..)

Επιβάλλεται επίσης χρηματική ποινή πενήντα ευρώ(50€) στο Σωματείο «Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»,  σύμφωνα με το άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 3 περ. ΙΙ του Κ.Α.Π..

  • Η Επιτροπή κατακυρώνει τον αγώνα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Α’ Ομίλου, 1η  Αγωνιστική, περιόδου 2021-22 «ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ» (17.10.2021) ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε με υπαιτιότητα της Γηπεδούχου ομάδας «ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015», με τρία(3) τέρματα υπέρ και μηδέν(0) κατά.( άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 3 περ. ΙΙ του Κ.Α.Π..)

Επιβάλλεται επίσης χρηματική ποινή πενήντα ευρώ(50€) στο Σωματείο «ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015»,  σύμφωνα με το άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 3 περ. ΙΙ του Κ.Α.Π..

Η ομάδα «ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015» με το έγγραφο με αρθμ.Πρωτ. 578/19-10-2021 αποχώρησε από τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήματος Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Α’ Ομίλου Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒ.-ΛΕΥΚ. 2021-22. Παραμένουν ισχυρά τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στους αγώνες που έδωσε μέχρι να αποκλεισθεί, οι δε υπόλοιποι αγώνες της μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος κατακυρώνονται υπέρ των αντίπαλων ομάδων με τέρματα 3-0. Τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται μόνον για τις αποκλεισθείσας ομάδας.  (άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 7 του Κ.Α.Π.)