ΑΕ Καραϊσκάκης: Τελευταία ανταπάντηση στην ανακοίνωση της Νίκης Βόλου

Το να απαντάμε σε τουλάχιστον αφελείς ανακοινώσεις εσωτερικής κατανάλωσης δεν έχει νόημα, και μάλιστα σε ανθρώπους που πιστεύουν  ”ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό ” σας πληροφορούμε ότι αυτό μόνο στην ζούγκλα ισχύει και όχι σε οργανωμένες κοινωνίες όπου υπάρχουν κανόνες  κ.λ.π.

Τώρα όσον αφορά τους ψιθύρους ,τα υπονοούμενα κ.λ.π, μάλλον εξ ιδίων κρίνεται τα αλλότρια και μην κόπτεσθε για το πότε θα διαλυθούμε, και σε κάθε περίπτωση δεν χρειαζόμαστε την έγκρισή σας .

Συνήθως όπου υπάρχει δράκος υπάρχει και το φίδι και αυτό μόνο έρπει.

ΤΕΛΕΙΑ- ΠΑΥΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ.

Εκ του Δ.Σ.