Ανακοίνωση-ενημέρωση προς όλα τα σωματεία της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

Η ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Παρακαλούνται τα Σωματεία όπως ενημερώσουν την Ένωση για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή αναγράφεται στα Πρακτικά τους.