ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας: Οδηγίες για συμπλήρωση αιτήσεων μεταβολών

Ενόψει της έναρξης της μετεγγραφικής περιόδου 2020-2021 και λόγω νέας έκδοσης συστήματος για τα Δελτία αθλητικής ιδιότητας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σας ενημερώνουμε:

  • Η αίτηση μεταβολών θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του ποδοσφαιριστή ( Email – ΑΜΚΑ κ.λ.π.) χωρίς να υπάρχουν διαγραφές, στίγματα και χρήση διορθωτικού υλικού, να είναι υπογεγραμμένη από τον ποδοσφαιριστή, τον Πρόεδρο και Γραμματέα του σωματείου και να είναι σφραγισμένη.
  • Επίσης θα πρέπει να κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Κάρτας Υγείας Αθλητή η οποία θα είναι εν ισχύ (πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μεταγραφές ορισμένου χρόνου).
  • Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για κάθε πράξη θα πρέπει να αποστέλλονται στην Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ σε ψηφιακή μορφή και συγκεκριμένα τα έγγραφα σε μορφή pdf ενώ η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε μορφή jpegΕν συνεχεία θα προσκομίζονται ιδιοχείρως στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Π.-Λ., πρωτότυπα όπου αυτό είναι δυνατόν, ειδάλλως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Καμία μεταβολή δεν θα μπορεί να κατατεθεί και να προωθηθεί στην ΕΠΟ χωρίς την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που προβλέπει ο Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαίρου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή μας.