Έγινε η Γ. Σ. του Κεραυνού Θεσπρωτικού

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου – Λυκείου βρέθηκαν 44 μέλη του συλλόγου μέσα σε κλίμα ομόνοιας και συνεννόησης με σκοπό να συζητηθεί το μέλλον του συλλόγου.

Πρώτα συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός της διετίας.
Έπειτα έγιναν συζητήσεις για νέο 9μελές διοικητικό συμβούλιο και μετά από διαβουλεύσεις ο Φίντζος Ευάγγελος ανέλαβε την ευθύνη για την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Ευχαριστούμε όλους όσους παραβρέθηκαν και αυτούς που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατό να είναι παρόντες, δείχνοντας ότι νοιάζονται για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου της περιοχής μας.