Νέος Διοικητής της Π.Υ. Πρέβεζας ο Γιώργος Γκούμας

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Το τιμόνι των πυροσβεστικών υπηρεσιών Πρέβεζας αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Γκούμας.

Ο κ. Γιώργος κατά τη διάρκεια των κρίσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, προάγεται στον βαθμό του Αντιπύραρχου και τοποθετείται Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσίων Πρέβεζας.