Το νέο Δ.Σ. του ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου

Συγκροτήθηκε σε Σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου.

Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Λουκούμης Χρήστος

Αντιπρόεδρος:  Χριστάκης Νικόλαος

Γεν. Γραμ.: Δημουλιάς Φώτιος

Ταμίας: Νίτσιος Χαραλαμπος

Γενικός αρχηγός: Στουπάς Χαράλαμπος

Μέλη: Γκέλης Νικόλαος, Τζίμας Νικόλαος