Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Την Δευτέρα 07/12/2015 και ώρα 17:30, πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Σωματείων-μελών της με Θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εναρμόνιση του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας με το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.

 

Υπήρξε απαρτία και Ψηφίστηκε ομόφωνα η Εναρμόνιση του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας με το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. από τα παρόντα Σωματεία.