Μόνο η επίσημη ανακοίνωση για Σκιαδά

Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να οριστικοποιηθεί η ανανέωση του Παναγιώτη Σκιαδά με τον Οδυσσέα Νυδριού.

Όλα έτοιμα, είναι για την ανανέωση της συνεργασίας του Σκιαδά με τον Οδυσσέα, με μοναδική εκκρεμότητα, να είναι η τυπική ανακοίνωση της συμφωνίας.

Πανονίκος Κατωπόδης