Το νέο ΔΣ του Ηρακλή Αγίου Γεωργίου

Ο Θεόδωρος Ρίζος επανεξελέγη πρόεδρος του Ηρακλή Αγίου Γεωργίου.

Το νέο ΔΣ

Πρόεδρος: Ρίζος Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος Ρίζος Ευστάθιος

Γενικός Γραμματέας: Πάνου Πελοπίδας

Ειδικός Γραμματέας: Χρήστου Ηλίας

Ταμίας: Ρίζος Χ. Απόστολος

Έφορος: Χρήστου Θεοχάρης

Μέλη: Ρίζος Ιωάννης, Κίτσιος Γεώργιος, Πάνου Δημήτριος